početna > Policija > Ravnateljstvo policije

Ravnateljstvo policije

Policija je javna služba Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske koja obavlja određene poslove propisane zakonom, tzv. policijske poslove. Za obavljanje policijskih poslova u Ministarstvu unutarnjih poslova Zakonom o policiji (NN br. 129/00) osnovano je Ravnateljstvo policije, kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva, dok na lokalnoj razini djeluju policijske uprave.

Zadaće Ravnateljstva su:

 • praćenje i analiza stanja sigurnosti i pojava koje pogoduju nastanku i razvitku kriminaliteta
 • usklađivanje, usmjeravanje i nadziranje rada policijskih uprava
 • izravno sudjelovanje u obavljanju određenih složenijih poslova iz djelokruga rada policijskih uprava,
  briga o provođenju međunarodnih ugovora o policijskoj suradnji i drugih međunarodnih akata za koje je nadležno
 • organiziranje i provođenje kriminalističkih vještačenja
 • stvaranje uvjeta za rad Policijske akademije
 • donošenje standarda za opremu i materijalno-tehnička sredstva
 • sukladno posebnim propisima briga o spremnosti policije za djelovanje u izvanrednim uvjetima.

Ravnateljstvom policije upravlja glavni ravnatelj policije Marko Srdarević.
Glavni ravnatelj policije ima zamjenika za opću sigurnost Dražena Viteza i zamjenika za poslove kriminaliteta Zvonimira Vnučeca. 
Ravnateljstvo je podijeljeno na ustrojstvene jedinice:

 1. Ured glavnog ravnatelja policije - ovlašten za obavljanje poslova načelnika Tomislav Gulan
 2. Uprava policije - načelnik Krunoslav Borovec
 3. Uprava kriminalističke policije - 
 4. Uprava za granicu - načelnik Zlatko Sokolar
 5. Operativno – komunikacijski centar policije - načelnik Branko Bolanča
 6. Zapovjedništvo specijalne policije - zapovjednik Zdravko Janić
 7. Uprava za posebne poslove sigurnosti - ovlašten za obavljanje poslova načelnika Predrag Brkopac
 8. Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić" - načelnik Gordan Mršić
 9. Policijska akademija  - načelnik Želimir Radmilović