početna > Policija > Ravnateljstvo policije

Ravnateljstvo policije

Policija je javna služba Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske koja obavlja određene poslove propisane zakonom, tzv. policijske poslove. Za obavljanje policijskih poslova u Ministarstvu unutarnjih poslova Zakonom o policiji (NN br. 129/00) osnovano je Ravnateljstvo policije, kao upravna organizacija u sastavu Ministarstva, dok na lokalnoj razini djeluju policijske uprave.

Zadaće Ravnateljstva su:

  • praćenje i analiza stanja sigurnosti i pojava koje pogoduju nastanku i razvitku kriminaliteta
  • usklađivanje, usmjeravanje i nadziranje rada policijskih uprava
  • izravno sudjelovanje u obavljanju određenih složenijih poslova iz djelokruga rada policijskih uprava,
    briga o provođenju međunarodnih ugovora o policijskoj suradnji i drugih međunarodnih akata za koje je nadležno
  • organiziranje i provođenje kriminalističkih vještačenja
  • stvaranje uvjeta za rad Policijske akademije
  • donošenje standarda za opremu i materijalno-tehnička sredstva
  • sukladno posebnim propisima briga o spremnosti policije za djelovanje u izvanrednim uvjetima.

Ravnateljstvom policije upravlja glavni ravnatelj policije Dražen Vitez.
Glavni ravnatelj policije ima zamjenika za opću sigurnost i zamjenika za poslove kriminaliteta Zvonimira Vnučeca. 
Ravnateljstvo je podijeljeno na ustrojstvene jedinice:

Ured glavnog ravnatelja policije - ovlašten za obavljanje poslova načelnika Tomislav Gulan

Uprava policije - načelnik Krunoslav Borovec

Uprava kriminalističke policije - ovlašten za obavljanje poslova pomoćnika glavnog ravnatelja policije - načelnika uprave kriminalističke policije Ante Orlović

               PNUSKOK - ovlaštena za obavljanje poslova načelnice PNUSKOK-a Svjetlana Harambašić

Uprava za granicu - načelnik Zoran Ničeno 

Operativno – komunikacijski centar policije - načelnik Branko Bolanča

Zapovjedništvo specijalne policije - zapovjednik Zdravko Janić

Uprava za posebne poslove sigurnosti - ovlašten za obavljanje poslova načelnika Predrag Brkopac

Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić" - načelnik Gordan Mršić

Policijska akademija  - načelnik Želimir Radmilović