POLICIJSKA UPRAVA VIROVITIČKO – PODRAVSKA
Trg bana Josipa Jelačića 19, 33 000 Virovitica, tel.: +385 33 741 222
virovitičko-podravska uprava > Vijesti > Prekršajni negativni bodovi, određivanje i mjera ukidanja i oduzimanje ...

Prekršajni negativni bodovi, određivanje i mjera ukidanja i oduzimanje vozačke dozvole

Prekršajni negativni bodovi, određivanje i mjera ukidanja i oduzimanje vozačke dozvole
24. prosinac 2018. -

 Kako vam je poznato zadnjim Izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama koje su obavljene u Narodnim novinama broj 108/17 od 18. studenog 2017. godine, došlo je do značajne izmjene odredbi koje se odnose na kažnjavanje počinitelja prometnih prekršaja kojima se temeljem navedenog Zakona izriču prekršajni bodovi. 

Naime prema odredbama članka 286. Zakona o sigurnosti prometa na cestama prekršajni negativni bodovi izriču se za određene vrste prometnih prekršaja, koje je ovisno o kvalifikaciji i „težini“ prekršaja zakonodavac predvidio da se izriču od 1 - 3 „negativna prekršajna boda“, pobrojat ćemo najučestalije prekršaje koje čine naši vozači, a to su; 

 1. 1 negativni prekršajni bod izriče se za prekršaje; 
 • čl. 53. stavak 5. - vozač koji se vozilom u naselju kreće brzinom koja je za više od 20 do 30 km na sat veća od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine,
 • čl. 133. stavak 3. - vozač koji svoje vozilo ne zaustavi ispred pješačkog prijelaza kad mu je danim znakom zabranjen prolaz,
 • čl. 134. stavak 5. - vozač koji na kolniku s dvije ili više prometnih traka za promet u istom smjeru prolazi pored vozila koje je zaustavljeno ili usporava ispred pješačkog prijelaza da bi propustilo pješake,
 • čl. 181. stavak 7. - Osobe sudionici prometnih nesreća s materijalnom štetom, ozlijeđenim ili poginulim osobama  ne smiju, od trenutka nastanka prometne nesreće pa dok se nad njima ne provede postupak ispitivanja, uzimati alkoholna pića, opojne droge ni lijekove koji se ne smiju uzimati za vrijeme vožnje ili određeno vrijeme prije započinjanja vožnje,
 • čl. 199. stavak 6. - vozač i instruktor vožnje ako u organizmu ima alkohola iznad 0,50 do 1,00 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka. 
 1. 2 negativna prekršajna boda izriču se za prekršaje; 
 • čl. 49. stavak 4. - vozač se ne smije vozilom kretati kolničkom trakom namijenjenom za promet vozila iz suprotnog smjera, odnosno u suprotnom ili zabranjenom smjeru.
 • čl. 53. stavak 4. - vozač koji se vozilom u naselju kreće brzinom koja je za više od 30 do 50 km na sat veća od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine,
 • čl. 59. stavak 5. -vozač koji na mjestu na kojem se promet upravlja uređajem za davanje znakova prometnim svjetlima, ne zaustavi svoje vozilo na znak crvenog svjetla,
 • čl. 137. stavak 2. - sudionici u prometu dužni su zaustaviti se pred prijelazom ceste preko željezničke pruge u istoj razini ako je uređaj za zatvaranje prometa spušten, ili ako se taj uređaj već počeo spuštati, ili ako se daju svjetlosni ili zvučni znaci koji upozoravaju da će se taj uređaj početi spuštati, odnosno da se prijelazu ceste preko željezničke pruge približava vlak,
 • čl. 176. stavak 5. -  vozač ako drugom sudioniku u prometnoj nesreći ili osobi vlasniku oštećenog vozila ili druge stvari ne ostavi svoje podatke ili ne popuni Europsko izvješće i napusti mjesto prometne nesreće i
 • čl. 199. stavak 7. -  vozač i instruktor vožnje ako u organizmu ima alkohola iznad 1,00 do 1,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka. 
 1. 3 negativna prekršajna boda izriču se za prekršaje; 
 • čl. 32. stavak 4. -  vozač motornog vozila ako postupi suprotno zahtjevu izraženom pomoću znaka ili po naredbi policijskog službenika,
 • čl. 53. stavak 3.  - vozač koji se vozilom u naselju kreće brzinom koja je za više od 50 km na sat veća od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine,
 • čl. 54. stavak 2.  - vozač koji se vozilom na cesti izvan naselja kreće brzinom koja je za više od 50 km na sat veća od dopuštene ili prometnim znakom ograničene brzine.
 • čl. 57. stavak 7.  - vozač koji ne poštuje prednost prolaska na način opisan u navedenom članku od stavka 1.-6. ( pravilo desne strane, skretanje u lijevo ne propusti vozilo koje zadržava smjer kretanja, ne propuštanje vozila na tračnicama, ulazi na cestu koja je prometnim znakom označena kao cesta s prednošću prolaska, ulazi sa ceste bez suvremenog kolničkog zastora na cestu koja je sa suvremenim kolničkim zastorom i pri skretanju presijeca biciklističku traku koja se pruža uzduž kolnika i sl.),
 • čl. 181. stavak 8.  - osobe koje se na zahtjev policijskog službenika odbiju podvrgnuti ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava i aparata umjerenih prema propisima o mjerilima i mjeriteljskim uvjetima, radi provjere ima li u organizmu alkohola, opojnih droga ili lijekova koji se ne smiju uzimati za vrijeme vožnje ili određeno vrijeme prije započinjanja vožnje ili ako odbije otići na liječnički pregled te na uzimanje krvi i urina radi analize,
 • čl. 199. stavak 8 i 9.  -  vozač i instruktor vožnje ako u organizmu ima alkohola iznad 1,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka, odnosno ako je pod utjecajem droga i alkohola,
 • čl. 282. stavak 9.  - vozač motornog vozila i instruktor vožnje koji odbije podvrgnuti se ispitivanju ili liječničkom pregledu, odnosno uzimanju krvi ili krvi i urina i
 • čl. 289. stavak 4.  - vozač koji upravlja vozilom za vrijeme dok mu je vozačka dozvola oduzeta (članak 284.) ili je isključen iz prometa (članak 285.) ili mu je izrečena mjera opreza privremenog oduzimanja vozačke dozvole ili mjera zabrane upravljanja motornim vozilom ne smije za to vrijeme upravljati vozilom u prometu na cesti.
   

Dakle, ovdje se radi o prekršajima za koje se prema odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama određuju „negativni prekršajni bodovi“, a oni se određuju kao pravna posljedica osude nakon utvrđene pravomoćnosti odluke o prekršaju, što može biti prekršajni nalog ( obavezni ili „opći“ ) koji izdaje policija, odnosno odluka Prekršajnog suda koje može biti rješenje, presuda ili prekršajni nalog ( obavezni ili „opći“ ). 

„Negativni prekršajni bodovi“ se brišu iz evidencije prekršaja u cestovnom prometu koje vodi Ministarstvo unutarnjih poslova i to protekom dvije godine od utvrđene pravomoćnosti odluke o prekršaju na temelju koje su isti i upisani. 

Ono što želimo naglasiti da se ovdjeradi o institutu koji propisuje zakon,  da osobe koje učestalo čine prometne prekršaje, koju su teže naravi, a za iste Zakon o sigurnosti prometa na cestama predviđa izricanje „prekršajnih negativnih bodova“  ( ne za sve prekršaje ), vozača se dodatno kažnjava i to na način kako slijedi; 

 1. mladom vozaču koji je u razdoblju od dvije godine prikupio devet negativnih prekršajnih bodova rješenjem će se ukinuti i oduzeti vozačka dozvola.
 2. vozaču koji je u razdoblja od dvije godine prikupio 12 negativnih prekršajnih bodova rješenjem će se ukinuti i oduzeti vozačka dozvola.

Osoba kojoj je izrečena mjera ukidanja i oduzimanja vozačke dozvole može ponovo polagati vozački ispit istekom roka od dvije godine od dana izvršnosti rješenja i to nakon provedenog postupka osposobljavanja kandidata za vozače.Na doneseno rješenje ne može se podnijeti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. 

Za one vozače kojima navedenim rješenjem bude oduzeta i ukinuta vozačka dozvole, a koji upravljaju motornim vozilom nakon izvršnosti rješenja i prije ponovnog stjecanja prava na samostalno upravljanje motornim vozilom, predviđena je vrlo visoka novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana. 

Tijekom 2018. godine ova mjera donesena je protiv dva vozača sa područja PU virovitičko-podravske koja je u izvršenju.

Na ovaj način želimo upozoriti i pozvati sve vozače na poštivanje prometnih propisa, kako se nebi doveli u situaciju da zbog učestalog činjenja prometnih prekršaja i  mogućnosti akumulacije ( prikupljanja ) „negativnih prekršajnih bodova“ ostanu bez vozačke dozvole odnosno da moraju na ponovno polaganje vozačkog ispita koje opet ne mogu prije roka od dvije godine od dana izvršnosti rješenja kojemu je istome i  izrečena mjera „ukidanja i oduzimanja vozačke dozvole“.

Svaki vozač može podatke o trenutnom stanju i broju određenih prekršajnih negativnih bodova zatražiti osobno uz predočenje osobne iskaznice u najbližoj policijskoj postaji.Vijesti za aktualni mjesec:


17.1.2019.Obilježena 27. godišnjica oslobađanja logora Bučje
14.1.2019.Zbog vožnje pod utjecajem alkohola 15 dana zatvora
14.1.2019.Sažetak aktivnosti u prometu od proteklog tjedna
11.1.2019.Prometna nesreća - nalet na biciklistu
11.1.2019.Brusnik: Obilježena 27. godišnjica stradavanja virovitičkih branitelja
9.1.2019.Počinjenje kaznenog djela Javno poticanje na nasilje i mržnju
8.1.2019.Oružje kategorije C mora se označiti
8.1.2019.Dobra suradnja policije i veterinarske službe iz Virovitice
7.1.2019.Krađa struje
7.1.2019.Protuzakoniti lov ili ribolov
7.1.2019.Sažetak aktivnosti u prometu od proteklog tjedna
4.1.2019.Pojačani nadzor prometa tijekom vikenda
2.1.2019.Virovitica: Prometna nesreća alkoholiziranog vozača
2.1.2019.Slatina: uhvaćeni u krađi goriva
2.1.2019.Provedba akcije " Mir i dobro"


str.: 1 od 1. Ukupno: 15 zapisa.