POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
Trg Republike 1, 52 100 Pula, tel.: +385 52 532 111
istarska uprava > Vijesti > Poziv na testiranje kandidatima/kinjama

Poziv na testiranje kandidatima/kinjama

Poziv na testiranje kandidatima/kinjama
10. rujan 2018. -

Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama, br. 62/2018 od 13. srpnja 2018. godine za prijam u državnu službu u Policijsku upravu istarsku objavljuje

 

POZIV NA TESTIRANJA KANDIDATIMA/KINJAMA

 

koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijskoj upravi istarskoj objavljenog u „Narodnim novinama“, br. 62/2018 od 13. srpnja 2018. godine za slijedeća radna mjesta:

1.  ODJEL PRAVNIH POSLOVA

- stručni savjetnik - psiholog – 1 izvršitelj

2. POLICIJSKA POSTAJA POREČ

- viši upravni referent - 1 izvršitelj

 3. INSPEKCIJA ZAŠTITE OD POŽARA I EKSPLOZIVA

- inspektor za zaštitu od požara – 2 izvršitelja

4. POLICIJSKA POSTAJA BUZET

 - upravni referent – 1 izvršitelj

 5. ODJEL ZA PROMETNE ISPRAVE I ORUŽJE

 - upravni referent za prometne isprave i oružje – 1 izvršitelj

6. ODJEL ZA DRŽAVLJANSTVO, STATUSNA PITANJA STRANACA I AZIL

- upravni referent za državljanstvo strance i azil – 1 izvršitelj

 7. ODJEL FINANCIJSKIH POSLOVA

- računovodstveni referent obračuna plaća – 1 izvršitelj

Testiranje će se održati dana 17. rujna 2018. godine (ponedjeljak) s početkom u 10.00 sati u prostorijama Fakulteta ekonomije i turizma u Puli, Ulica Petra Preradovića 1, dvorana broj 302.      

Kandidati/kinje koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja o vremenu testiranja biti će obavješteni osobno putem telefona.

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave istarske www.istarska.policija.hr istovremeno s objavom javnog natječaja.

Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjama prijavljenim na javni natječaj.

Obavijest će biti dostavljena putem elektroničke pošte.

 PRAVILA TESTIRANJA

 1. Po dolasku na testiranje od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu nakon vremena određenog za početak testiranje neće moći pristupiti testiranju.

 2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, kandidati/kinje će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje. 

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

3.  Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.

 4. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:

  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi  testiranje;
  • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja;
  • prepisivati od ostalih kandidata

 Ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu javnog natječaja. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeran način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja, te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.

 5. Razgovori s kandidatima/kinjama će se održavati dana 18. i 19. rujna 2018. godine (utorak i srijeda) u prostorijama Policijske uprave istarske, Pula, Trg Republike 1 (mala sala, III kat).

Kandidati/kinje će o točnom vremenu održavanja razgovora biti obaviješteni/e telefonom.

Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ukoliko se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj će se broj povećati za broj traženih izvršitelja.

Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.

Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.

Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinje za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.

 Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon 052/532-500.

 

 Komisija za provedbu javnog natječajaVijesti za aktualni mjesec:


11.12.2018.Edukativna akcija ''Baci drogu u koš'' održana na Portarati
11.12.2018.Vozio s više od 3 promila
11.12.2018.PU istarska osvojila prvo mjesto na odbojkaškom turniru u Umagu
11.12.2018.Otuđen automobil
11.12.2018.Provaljeno u škole u Labinu
11.12.2018.Provaljeno u kuću
11.12.2018.Osumnjičen za krivotvorenje isprave
10.12.2018.Stanje sigurnosti u cestovnom prometu tijekom vikenda
10.12.2018.Dvije osobe teško ozlijeđene u prometnoj nesreći
10.12.2018.Provaljeno u kuću u izgradnji
10.12.2018.Osumnjičen za krađu
10.12.2018.Prijenosni šalter na području Žminja
10.12.2018.Najava prometne akcije na području Pule
7.12.2018.Obljetnica pogibije Adrijana Dobrilovića
7.12.2018.Pomorski policajci dobili Plavu vrpcu Vjesnika
7.12.2018.Policijski Sveti Nikola posjetio Centar Liče Faraguna
7.12.2018.U Buzetu održana tribina o problemu ovisnosti
7.12.2018.Provala u ugostiteljski objekt u Kašteliru
7.12.2018.Teška prometna nesreća na području Buzeta
6.12.2018.Policijski Sveti Nikola darovao djecu u Puli


str.: 1 od 3. Ukupno: 44 zapisa.