POLICIJSKA UPRAVA BJELOVARSKO – BILOGORSKA
Vlahe Paljetka 2, 43 000 Bjelovar, tel.: +385 43 270 111
bjelovarsko-bilogorska uprava > Vijesti > INTERNI OGLAS za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih ...

INTERNI OGLAS za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika/ca u PU bjelovarsko-bilogorskoj

INTERNI OGLAS za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika/ca u PU bjelovarsko-bilogorskoj
2. kolovoz 2018. -

Foto: ilustracija

Na temelju članka 62. Zakona o policiji (Narodne novine, br. 34/2011, 130/2012, 89/2014, 33/2015 i 121/2016), članka 2. stavka 3. i članka 3. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/17) i Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva unutarnjih poslova broj: 511-01-152-OGR-2458/2012 od 28.07.2012. godine, broj: 511-01-152-OGR-2458/2-2012 od 29.04.2013. godine, broj: 511-01-152-OGR-2458/3-2012 od 26.10.2013. godine, broj: 511-01-152-OGR-2458/4-2012 od 02.12.2013. godine, broj:511-01-152-OGR-2458/5-2012 od 21.02.2014. godine, broj:511-01-152-OGR-2458/6-2012 od 16.06.2014. godine, broj:511-01-152-OGR-2458/7-2012 od 05.05.2015. godine, broj:511-01-152-OGR-2458/8-2012 od 06.11.2015. godine, broj:511-01-152-OGR-2458/9-2012 od 24.03.2016. godine, broj:511-01-152-OGR-2458/10-2012 od 02.05.2016. godine, broj:511-01-152-OGR-2458/11-2012 od 13.03.2017. godine i broj: 511-01-152-OGR-2458/12-2012 od 20.09.2017. godine, broj:511-01-152-OGR-2458/13-2012 od 02.11.2017. godine, broj:511-01-152-OGR-2458/14-2012 od 29.12.2017. godine, broj: 511-01-152-OGR-2458/15-2012 od 15.01.2018. godine, broj: 511-01-152-OGR-2458/16 od 09.02.2018. godine, broj: 511-01-152-OGR-2458/17 od 01.03.2018. godine, broj: 511-01-152-OGR-2458/18 od 27.04.2018. i broj: 511-01-152-OGR-2458/19 od 29.06.2018., ministar unutarnjih poslova raspisuje

 

INTERNI OGLAS

 

za popunu slobodnih radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika/ca

u Ministarstvu unutarnjih poslova

POLICIJSKA UPRAVA BJELOVARSKO – BILOGORSKA

 

  1. SLUŽBA KRIMINALISTIČKE POLICIJE, ODSJEK ZA OBRADU KRIMINALITETA, VODITELJ ODSJEKA ZA OBRADU KRIMINALITETA– 1 izvršitelj

Stručni uvjeti: 

-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema ili preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine ili viša stručna sprema s najmanje 10 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova,

područje društvenih, tehničkih ili biotehničkih znanosti

-položeno ili stečeno osobno policijsko zvanjepolicijski inspektor 


      2.  SLUŽBA KRIMINALISTIČKE POLICIJE, ODSJEK ZA
           OBRADU KRIMINALITETA, VOĐA GRUPE ZA OBRADU
           OPĆEG KRIMINALITETA
-1 izvršitelj

            Stručni uvjeti: 

           -završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i  
           diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka
           stručna sprema ili preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od
           najmanje tri godine ili viša stručna sprema s najmanje 10 godina radnog iskustva
           u obavljanju policijskih poslova,
           područje društvenih ili tehničkih znanosti
           -položeno ili stečeno osobno policijsko zvanjepolicijski inspektor

         Komisiju za provedbu internog oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na interni oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz internog oglasa, a čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate/kinje s te liste upućuje na testiranje i intervju. Provodi testiranje i razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama radi utvrđivanja njihovog znanja, sposobnosti i vještina te rezultata u dosadašnjem radu. Utvrđuje rang-listu kandidata/kinja s obzirom na rezultate provedenog testiranja i razgovora (intervjua) te ministru unutarnjih poslova podnosi izvješće o provedenom postupku, uz koji prilaže rang-listu kandidata/kinja.

      Testiranje u postupku internog oglasa provodi se sukladno odredbama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi.

  Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju, povukao/la prijavu na interni oglas i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Komisija u razgovoru (intervjuu) s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. 

           Na web stranicama Policijske upravebjelovarsko-bilogorske www.bjelovarsko-bilogorska.policija.hri web stranici Ministarstva uprave  www.uprava.gov.hr objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije održavanja testiranja i razgovora.

Na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova www.mup.hr  objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim internim oglasom, sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje istovremeno s objavom internog oglasa.

            U prijavi na interni oglas navode se podaci podnositelja/ljice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela po mogućnosti e-mail adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Obrazac prijave na interni oglas nalazi se na web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova www.mup.hr.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

            Uz prijavu kandidati/kinje  su dužni/e priložiti:

 1.  životopis

 2.  diplomu

 3.  dokaz o položenom ili stečenom policijskom zvanju i

 4. dokaz o najmanje 10 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova kada je kao uvjet propisano radno iskustvo u obavljanju policijskih poslova (potvrda Službe za upravljanje ljudskim potencijalima ili preslika rješenja o rasporedu/premještaju).

 

            Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

           Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u internom oglasu.

           Osoba koja ne podnese pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz internog oglasa, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku internog oglasa, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom  prijavljenim na interni oglas. Obavijest se u pravilu dostavlja putem elektroničke pošte.

            Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave internog oglasa na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr,  na adresu:

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKA

43 000 BJELOVAR, VLAHE PALJETKA 2
s naznakom „za interni oglas“

 

            O rezultatima internog oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o imenovanju izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Ministarstva unutarnjih poslova www.mup.hr. Dostava svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

            Ako se na interni oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju i intervjuu, ministar unutarnjih poslova će obustaviti postupak internog oglasa sukladno članku 20. stavku 1. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi.Vijesti za aktualni mjesec:


19.11.2018.Policijski štand na 16. gospodarskom sajmu sira u Grubišnom Polju
19.11.2018.Rezultati pojačanih aktivnosti u prometu tijekom vikenda
19.11.2018.Garešnica- provala u ugostiteljski objekt
19.11.2018.Remećenje javnog reda i mira u Bjelovaru
19.11.2018.Prilikom prevrtanja traktora u Ivanovom Polju smrtno stradao 55-godišnjak
16.11.2018.U požaru izgorjelo radno vozilo za preradu drvne mase
16.11.2018.Javna objava rješenja o prijemu u državnu službu
16.11.2018.Krađe raznih predmeta od metala
15.11.2018.Dragovoljna predaja policiji dvije bombe
15.11.2018.Krađa inventara iz ugostiteljskog objekta i oštećenje osobnog automobila
14.11.2018.Od 15. studenog na zimskim dionicama javnih cesta obavezna zimska oprema
14.11.2018.Na automobil stavio nepripadajuće registarske pločice
13.11.2018.Krađa vodovodnih cijevi i dizel goriva
12.11.2018.Rezultati akcije u prometu - Martinje
12.11.2018.Zabilježeni događaji tijekom proteklog vikenda
9.11.2018.Držanje životinja bez nadzora
8.11.2018.Program prometne kulture za najmlađe u Osnovnoj školi Veliko Trojstvo
8.11.2018.Pojačane aktivnosti policije za „Dane Martinja“
8.11.2018.Mladić prevario 72-godišnju ženu
8.11.2018.Krađa drva, bicikla i goriva


str.: 1 od 2. Ukupno: 26 zapisa.